Robotizované pracoviská

Podľa aplikácie navrhneme najvhodnejší typ robota, vyberieme najlepšiu technológiu, vytvoríme model pracoviska v programe MotoSim. Po overení jednotlivých trajektórii a dostupnosti v simulačnom programe, vykonáme overenie funkčnosti technológie a následne zahájime výrobu. Pracovisko zostavíme, pripojíme periférne zariadenia, upínacie a bezpečnostné prvky. Vykonáme bezpečnostný audit rizík a v prípade požiadavky zabezpečíme certifikáciu nezávislou organizáciou. Na záver pracovisko spustime do testovacej prevádzky. K našim samozrejmostiam patrí aj prítomnosť nášho technika počas prvých fáz výroby, kedy poskytuje podporu výroby a údržby.

K ďalším našim benefitom, hlavne pri zváracích pracoviskách je neustala prítomnosť zváracieho technológa v projekčnom týme a pri testovacej prevádzke.

Mame bohaté skúsenosti s pracoviskami na:

  • Zváranie
  • Rezanie plazmou a kyslíkom
  • Manipuláciu a paletizáciu
  • Lepenie a nanášanie tmelov a farieb
  • Brúsenie a leštenie
  • Montáž a klincovanie drevených paliet a europaliet
  • Montáž a testovanie výrobkov, vrátane munície
  • Obsluha CNC obrábacích centier a vstrekolisov a kovacích lisov

Navrhneme a integrujeme aj kompletne výrobné robotizované linky s manipuláciou a spracovaním materiálu podľa vašich požiadaviek