Referencie

Výber z našich najzaujímavejších realizácii a návrhov.

 • Realizácia robotizovaného pracoviska na zváranie banských dopravníkových pásov. V rámci dodavky bolo navrhnuté 2000 kg polohovadlo vlastnej konštrukcie.

 • Realizácia robotizovaného pracoviska na rezanie kyslíkom. Robot je umiestnený na 8m pojazde a vykonáva tvarové rezy. Detekcia prítomnosti plechu je vykonávaná ultrazvukovými snímačmi.

 • Dodávka poloautomatizovaného jednoúčelového zariadenia na kompletizovanie fluidných systémov pre osobné automobily.

 • Dodávka zváracieho zariadenia s prípravkom na poloautomatické impulzné zváranie ventilačnej trubky pre fluidné systémy osobných automobilov.

 • Projekt - nanášanie primeru na plochy strešných okien automobilov. Bola vyvinutá nová koncepcia riešenia pracoviska. Oproti doteraz používanému riešeniu, kedy robot manipuluje so sklom pričom nanáša primer so stacionárnej nanášacej stanice je naše riešenie postavené na princípe, kedy robot manipuluje s nanášacou hlavou a nanáša vrstvu primeru na sklá, ktoré sú upnute na otočnom polohovacom zariadení.

 • Realizácia robotizovaného pracoviska na obsluhu CNC obrábacieho stroja. Pracovisko bolo vybavené on-line laserovým meraním vyrábaných dielcov ( bude odkaz na youtube). 

 • Realizácia dvoch robotizovaných pracovísk na výrobu drevených paliet  https://www.youtube.com/watch?v=LFHjcKTfNk4

 • Realizácia robotizovaného pracoviska na obsluhu laserového rezacieho stroja Laser Tube. https://www.youtube.com/watch?v=NNZRMipIHCU&t=65s

 • Realizácia robotizovanej stanice na zakladanie dielu kompresora. Pracovisko sa realizovalo ako doplnok už do existujúcej výrobnej linky na výrobu kompresorov pre chladiace zariadenia..

 • Projekt na robotickú testovaciu stanicu na tlakovanie tiel munície veľkých kalibrov

 • Projekt na plnoautomatizovaný dopravný systém pre prepravu výbušných látok medzi skladom a výrobným zariadením. 

 • Realizácia zváracích robotizovaných pracovísk pre rôznych zákazníkov zo Slovenska a Českej republiky. https://www.youtube.com/channel/UCwpj0H2ZdyU3wmawkeSVLvw

 • Realizácia sústavy jednoúčelových zariadení pre výrobu munície pre zákazníkov viacerých krajín EU

 • Projekt robotickej baliacej linky pre výrobky IKEA https://www.youtube.com/watch?v=qdg2kVaBVjg

 • Realizácia komplexnej robotickej výrobnej linky (5 spolupracujúcich robotov) na výrobu stožiarov pouličného osvetlenia pre zákazníka z Poľska.

 • Realizácia robotizovaného pracoviska na výrobu drevených paliet pre zakazníka z Nemecka. Pracovisko umožňuje vyrábať palety maximálnej veľkosti 2400 x 1790mm