Aplikačné centrum

Naša spoločnosť disponuje vlastným aplikačným a vývojovým centrom pre aplikovaný výskum a vývoj výrobných technológií so zameraním na laserové a oblúkové zváranie a naváranie.

Veľkú časť našej výskumno-vývojovej základne tvoria bývalí pracovníci Výskumného ústavu zváračského, ale aj externí pracovníci z technických univerzít.

Vďaka aplikačnému centru mame možnosť výroby prototypových dielov a reálneho testovania zložitých aplikácii vo všetkých oblastiach priemyselnej robotizácie a automatizácie.